Vilkår for brug af Ageplay.dk

Disse vilkår gælder for brug af forum på http://ageplay.dk samt den tilhørende chat. For at deltage på skal du være enig og acceptere disse regler.

Hop til:

Vigtige regler

Den simple udgave af vores regler er:

 • Respekter andre og opfør dig ordentligt.

 • Det er kun tilladt at mødes med andre hvis du er over 15 år

 • Pornografiske og grænseoverskridende billeder må kun postes i de dertil anviste kategorier som kun er tilgængelig for personer over 18 år

Det følgende er en uddybning af reglerne. Dette er på ingen måde en udtømmende liste og i sidste ende vil det altid være Admin-gruppens beslutninger der gælder. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at sende screendump med overtrædelser, så kontakt gerne admin-teamet på admin@ageplay.dk

1. Formål, aldersgrænser

1.1 Formål

Ageplay.dk har til formål at give en platform for kommunikation og venskab for brugere der på den ene eller anden måde er interesseret i en eller flere af følgende og deraf beslægtede emner:

 • lege lille pige / lille dreng

 • være baby

 • have ble på (og evt. bruge den)

 • lege at man har en anden alder som del af rollelege

 • være den voksne - “caretaker”, “daddy”, “mommy” eller lignende

 • “lege doktor” og lignende alderstypiske lege

 • andre beslægtede aktiviteter / fantasier

For nogle er det overhovedet ikke seksuelt, for andre er det overvejende seksuelt. For nogle er der elementer af BDSM eller andre feticher i større eller mindre grad.

1.2 Aldersgrænser

Eftersom alder betyder noget jf. nedenstående, er det meget vigtigt at du er ærlig om din alder. Vi gør det ikke for at udelukke dig, men for at vi kan indrette sitet og kommunikation så det passer din alder.

For at hjælpe de yngste har vi en gruppe / forum som kun er tilgængelig for de brugere der er under 20 år. De eneste over 20 som har adgang her er Admin.

Det er under ingen omstændigheder tilladt for nogen under 15 år at mødes, tilsvarende er det under ingen omstændigheder tilladt at søge at mødes med unge under 15 år. Overtrædelse af dette medfører bortvisning fra sitet.

Hvis du er under 15 og bliver kontaktet af andre med det formål at mødes, må du gerne rapportere det til Admin teamet.

De dele af sitet som handler om seksuelle emner, BDSM og andet ”hardcore” er ikke tilgængelig for unge under 18 år (jf. dansk lovgivning).

Velkomment

2.1 Velkomment indhold på din profil

På din profil og den tilhørende væg bestemmer du selv hvad du vil poste, så længe du ikke overtræder reglerne for uønsket tilhold.

Vær opmærksom på at billeder af kønsdele, afføring, sex og lignende ikke må findes her da der ikke kan begrænses hvem der har adgang. Dette indhold henvises til de lukkede grupper!

Vær ligeledes opmærksom på ikke at afsløre følsomme oplysninger om dig selv eller andre – som mobilnummer, facebook, adresse eller andet, der kan misbruges.

2.2 Velkomment indhold i forum

Forum er delt ind i emner. Nogle emner er kun tilgængelige hvis du er medlem af den tilsvarende gruppe (under 20, over 15, over 18).

Det henstilles at man holder sig til emnet for et forum, og at kontaktannoncer kun placeres i kontakt forummet, samt alle emner der ikke findes noget forum til placeres i ”Frit forum”.

Debatter er sunde – og det er tilladt at være uenige. Men der henstilles på det stærkeste til at der føres en saglig og respektfuld tone (se ‘Uønsket indhold’).

Du kan ikke få slettet indhold, du har skrevet, heller ikke selvom du lukker din brugerprofil. Dit indhold bevares for at sikre helheden af de debatter, du har deltaget i.

I de beskyttede kategorier er der som det eneste sted plads til at uploade billeder og video med indhold af kønsdele, afføring og sex. Dette er både for at undgå at folk der ikke ønsker at se det støder på det, og for at unge under 18, ikke bliver udsat for dette.

Derudover henvises der til reglerne for uønsket tilhold.

3 Uønsket

3.1 Uønsket indhold

Under ingen omstændigheder ønsker vi:

 • Brugen af en grov omgangstone

 • Personangreb eller hetz mod andre

 • Læg ikke flere enslydende indlæg i debatten

 • Ingen links til eller markedsføring af egne eller andres hjemmesider eller produkter uden forudgående skriftlig aftale med Admin

 • Ingen diskriminerende og ulovlige indlæg eller indlæg som krænker ophavsretten

 • Ingen billeder eller video med kønsdele, afføring, sex eller lignende udenfor de lukkede grupper

3.2 Uønsket opførsel

Respekter at vi alle er forskellige. Ingen har ret til at definere den rigtige eller forkerte måde at høre til sitet på.

Fortæl ikke andre at de ikke velkomne blot fordi de ikke har samme interesser som dig selv. Vi er alle forskellige og det er i sidste ende kun admin-gruppen der kan bestemme om nogen er velkommen eller ej på sitet.

Skriv ikke blindt til alle og enhver. Hvis du skriver løs til alle nye brugere i håb om at finde den eneste ene, så opnår du udelukkende at chikanere en masse brugere og skræmme folk væk. Får vi klager over din måde at kontakte andre på, kan du blive udelukket. Vær aktiv i chatten og forum i stedet.

Et nej er et nej. Hvis du får svar tilbage at en ikke er interesseret i at tale med dig så accepter det og kom videre.

Hvis du bliver udsat for uønsket opførsel så brug blokeringsfunktionen på profilen til at undgå at vedkommende skriver til dig igen. Vær opmærksom på at denne blokering af tekniske årsager ikke gælder forum-delen.

3.3 Kommercielt indhold

Det er ikke tilladt at reklamere for egen virksomhed uden en forudgående aftale med ejeren af sitet (Nicolai). Dette gælder både i forum, på privatbeskeder og på chatten.

Undtagelser:

 • Det er tilladt at rette henvendelse i PM såfremt man direkte er blevet bedt om det af den anden part.
 • Man kan, hvis nogen spørger, poste et link til en vare eller til sin butik én gang i en tråd, og kun hvis man klart skriver at det er ens egen virksomhed eller man på anden måde har en interesse (ansat, frivillig hjælper og familie er stadig at have en forbindelse til virksomheden)

4 Dit ansvar

Du er personlig ansvarlig for dine handlinger på ageplay.dk og holder ageplay.dk skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge af dine debatindlæg.

Du er ansvarlig for at eventuelt materiale som 3. part har ophavsret til kun uploades til ageplay.dk hvis du har skriftlig tilladelse fra ophavsretshaveren.

5 Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at slette alt indhold på din profil.

Bemærk at vi ikke sletter indhold i forum med mindre det overtræder regelsættet eller indeholder personfølsomme data. Dette for at sikre at værdifulde debatter bevares intakt. Forummet er anse for offentlig tilgængelig.

6 Sanktioner

Hvis du ikke overholder dette regelsæt, kan det medføre:

 • At din adgang til visse kategorier begrænses

 • At du udelukkes for en periode

 • At din brugerprofil slettes

 • At du udelukkes for evigt

Såfremt der er sket overtrædelse af dansk lovgivning, vil dette medføre politianmeldelse såvel som udelukkelse fra sitet for evigt. I den forbindelse vil vi udlevere nødvendigt datamateriale til at bevise sagen til myndighederne.

Vi udleverer udover dette kun datamateriale og log-oplysninger til politiet hvis vi modtager en dommerkendelse herom - og kun det absolut nødvendige.

7 AP-crew

Ageplay crew’et består af lille udvalgt gruppe frivillige samt nogle få admins. Du kan altid på Om-siden

7.2 Hjælpere

Moderatorer

Moderatorer som hjælper med at holde orden. Se https://www.ageplay.dk/g/moderatorer for en opdateret oversigt.

Grafik

 • AxelTheDino har lavet logoet og andre grafiske elementer.

7.2 Admins

Det er kun admin gruppen der har adgang til de personfølsomme oplysninger, database og lignende.

Vi tilgår ikke personfølsomme data pr rutine, men i forbindelse med fejlsøgning eller andet arbejde kan vi få kendskab til privat kommunikation. Vi viderebringer aldrig informationer vi tilsigtet eller ved et uheld får adgang til.

Generelt koordinerer admingruppen, når nødvendigt, inden der sker sanktioner eller kommunikeres i alvorlige sager.

Admin kan kontaktes via e-mail på admin@ageplay.dk.

8 Ansvarlig ejer

Ansvaret ligger i sidste ende hos Nicolai (”babylai” brugernavn) der som ejer af sitet har den ultimative afgørelse i alle sager.

Nicolai kan kontakes vi e-mail på babylai@babylai.dk

Ændringer til privatlivspolitikken

Når der kommer ændringer vil vi poste disse ændringer her på siden.

Dette dokument er senest opdateret 20. maj 2021.

Ændringslog

  1. januar 2022
   – Tilføjet 3.3 omkring reklamering for varer og tjenesteydelser
  1. juni 2021
   – Erstattet “Discord” med “Chat”
   – Ændret liste over Admins & moderatorer med link til den altid opdaterede side
  1. maj 2021
   – Første version